Thursday, October 13, 2005

Mr. and Ms. UP - EPP

Start:     Nov 15, '05 12:00p
Location:     Alejandro's place
ang pinaka sa mga pinaka...ito ang paligsahan ng talino at kagandahan sa UP...araw na di mo makakalimutan

No comments:

Post a Comment