Thursday, November 22, 2007

probinsiyana ako!!!
November 02, 2007
Malasiqui, Pangasinan
kumuha kami ng palay..wuhoo!!!

No comments:

Post a Comment